söndag 12 oktober 2014

DET ÄR VACKRAST NÄR DET SKYMMER


DET ÄR VACKRAST NÄR DET SKYMMER...

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
Över jorden
över markens ljus

Allt är ömhet, allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder
Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet människan som lån


Allt är mitt, och allt skall tagas från mig
inom kort skall allting tagas från mig
Träden, molnen, marken där jag går
Jag skall vandra 
ensam, utan spår
                                                  Pär Lagerkvist
1 kommentar: